Schoolvakantie Noord 2024 en 2025 (2024)

Hieronder vind je alle schoolvakanties in regio Noord:

Schoolvakanties Noord 2024 en 2025?

Noord 2024RegioVanTotDagen te gaan
Voorjaarsvakantie 2024Noord17 februari 202425 februari 2024
Meivakantie 2024
Noord27 april 20245 mei 2024
Zomervakantie 2024Noord20 juli 20241 september 202428 dagen

Schoolvakanties Noord 2024 en 2025

Noord 2024/2025RegioVanTotDagen te gaan
Herfstvakantie 2024Noord26 oktober 20243 november 2024126 dagen
Kerstvakantie 2024Noord21 december 20245 januari 2025182 dagen
Voorjaarsvakantie 2025Noord15 februari 202523 februari 2025238 dagen
Meivakantie 2025
Noord26 april 20254 mei 2025308 dagen
Zomervakantie 2025Noord12 juli 202524 augustus 2025385 dagen

Veelgestelde vragen voor de regio Noord

Welke weken zomervakantie Noord 2024?

De regio Noord heeft in 2024 zomervakantie van 20 juli tot en met 1 september. De regio Noord is in de zomer van 2024 als laatste aan de beurt met de zomervakantie. In regio Zuid begint de zes weken durende vakantie al op 6 juli en in de regio Midden op 13 juli. Daar eindigt de zomervakantie op 18 en 25 augustus.

Wat valt onder regio Noord vakantie?

Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel vormen samen de regio Noord als het om schoolvakanties gaat. Ook Flevoland hoort erbij, op de gemeente Zeewolde na. Uit de provincie Gelderland behoort alleen Hattem tot de regio Noord. Datzelfde geldt voor de Utrechtse gemeentes Eemnes en Abcoude.

Wanneer heeft regio Noord bouwvak in 2024?

De bouwvak voor regio Noord is in 2024 van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 23 augustus. De bouwvak, afkorting van bouwvakantie, is het absolute hoogseizoen in de zomer. In deze periode vieren de meeste mensen vakantie. Om drukte te voorkomen, wordt de bouwvak verspreid over de drie regio’s.

Op Jaarkalender.nl vind je alle bijzondere datums van het jaar. Zo houd je jouw agenda op orde en vergeet je niets meer. Bij wijze van spreke dan. Ook als het gaat om de schoolvakanties van kinderen in regio Noord vind je bij ons alles wat je nodig hebt om je agenda op orde te houden. De schoolvakantie in regio Noord vindt namelijk vaak plaats op andere datums dan de vakanties in regio Midden en regio Zuid.

De provincies en gemeenten van Noord

Waar er bij regio Midden veel ‘losse gemeenten’ zijn die tot dit gebied behoren, bestaat regio Noord vooral uit hele provincies. Dat is net wat gemakkelijker om op te schrijven. Tot regio Noord behoren de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel. Ook Flevoland hoort in zijn geheel bij deze regio, op de gemeente Zeewolde na. Uit de provincie Gelderland behoort alleen Hattem tot de regio Noord. Datzelfde geldt voor de Utrechtse gemeentes Eemnes en Abcoude.

Wanneer schoolvakanties in regio Noord

Ieder jaar vallen de schoolvakanties weer op andere datums. Als ouder is het soms nog een gedoe om deze datums correct te hebben. Dankzij Jaarkalender.nl mis je niets meer. Ook vertellen wij je hoeveel dagen het nog duurt voordat een schoolvakantie begint. Dit vertellen we je niet alleen voor het huidige én komende jaar. Zelfs voor volgend jaar kun je jouw agenda nu al op orde brengen. Dat is de kracht van onze website.

Schoolvakantie Noord 2024 en 2025 (1)

De regio’s hebben elk jaar tijdens verschillende periodes vakantie. Sommige jaren hebben regio Noord en regio Midden juist vaker tegelijk vakantie. Veelal wisselt dit om het jaar. Zo wordt voorkomen dat het te druk wordt bij toeristische trekpleisters. Scholen delen aan het begin van het jaar wanneer de vakanties precies zijn. Het is goed om deze info in de gaten te houden, want er zijn scholen die de meivakantie een week verlengen. Soms komt dit beter uit kijkende naar de roosters van de individuele scholen. Op onze site vind je altijd de info die bepaald is door de overheid, maar in het geval van sommige schoolvakanties kan dit dus verschillen met de bepalingen van de school.

Wat kun je doen tijdens een schoolvakantie in regio Noord?

In het noorden van het land kun je vele leuke dingen gaan doen tijdens een schoolvakantie. Zo kun je een bezoekje brengen aan onze hoofdstad: Amsterdam. Niet alleen is de stad zelf een hele belevenis, je vindt hier ook vele toeristische trekpleisters. Je kunt ook naar het Rijksmuseum als je zin hebt om een dagje cultuur te snuiven. Ga je liever voor een wat rustiger dagje uit, dan kun je hunebedden bekijken in Drenthe. Maar ook een mooie wandeling in de natuur behoort tot de mogelijkheden. Regio Noord heeft je zoveel moois te bieden!

Alle schoolvakanties

Een volledig overzicht van alle schoolvakanties in Nederland:

 • Voorjaarsvakantie
 • Meivakantie
 • Zomervakantie
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Bouwvak

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.

Schoolvakantie Noord 2024 en 2025 (2024)

FAQs

Schoolvakantie Noord 2024 en 2025? ›

Dit jaar valt Hemelvaart op 9 mei. Scholen kunnen de meivakantie daarom met een week uitbreiden. De overheid adviseert om dit in de week van 4 t/m 12 mei 2024 te doen, maar daar mogen scholen van afwijken.

Wat zijn de schoolvakanties in 2025? ›

Schoolvakanties 2025 - Nederland
Schoolvakanties 2025RegioTot
Meivakantie 2025Heel Nederland4 mei 2025
Zomervakantie 2025Noord24 aug 2025
Zomervakantie 2025Midden31 aug 2025
Zomervakantie 2025Zuid17 aug 2025
9 more rows

Hoe vallen de schoolvakanties in 2024? ›

Overzicht schoolvakanties 2023-2024
Regio NoordRegio Zuid
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 25 februari 202410 februari t/m 18 februari 2024
Meivakantie27 april t/m 5 mei 202427 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie20 juli t/m 1 september 20246 juli t/m 18 augustus 2024
2 more rows

Welke weken zomervakantie 2024 Noord? ›

Zomervakantie 2024
Regio NoordRegio MiddenRegio Zuid
20 juli t/m 1 september 202413 juli t/m 25 augustus 20246 juli t/m 18 augustus 2024

Welke zijn de schoolvakanties in 2024? ›

Schoolvakanties Regio Midden
 • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024.
 • Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024.
 • Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2024.
 • Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 2024.
 • Kerstvakantie: 21 december t/m 05 januari 2025.
Jan 29, 2024

Hoe valt meivakantie 2025? ›

Meivakantie 2025
Regio NoordRegio MiddenRegio Zuid
26 april t/m 4 mei 202526 april t/m 4 mei 202526 april t/m 4 mei 2025

Waarom is de meivakantie maar 1 week 2024? ›

Dit jaar valt Hemelvaart op 9 mei. Scholen kunnen de meivakantie daarom met een week uitbreiden. De overheid adviseert om dit in de week van 4 t/m 12 mei 2024 te doen, maar daar mogen scholen van afwijken.

Welke weken schoolvakantie Noord? ›

Vakantie regio Noord 2024

Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024. Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024. Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2024. Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 2024.

Is Noord Brabant Midden of Zuid? ›

Regio Midden
ProvincieGemeenten
Noord-BrabantAltena (behalve de kernen Hank en Dussen)
UtrechtAlle gemeenten behalve Eemnes en wat vroeger gemeente Abcoude was
Zuid-HollandAlle gemeenten
2 more rows

Welke datum is de meivakantie? ›

Schooljaar 2021-2022
Soort vakantieRegioVakantieperiode
Meivakantieheel Nederland30 april t/m 8 mei 2022 *
Zomervakantienoord16 juli t/m 28 augustus 2022 *
midden9 juli t/m 21 augustus 2022 *
zuid23 juli t/m 4 september 2022*
5 more rows

Welke dagen verlof 2024? ›

Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 tot zondag 5 januari 2025. Krokusvakantie: maandag 12 februari 2024 tot zondag 18 februari 2024. Paasvakantie: maandag 1 april 2024 tot zondag 14 april 2024. Zomervakantie: maandag 1 juli 2024 tot zaterdag 31 augustus 2024.

Hoe vallen de vakanties in 2025 België? ›

Schooljaar 2025-2026
 • Herfstvakantie: van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november 2025.
 • Wapenstilstand: dinsdag 11 november 2025.
 • Kerstvakantie: van maandag 22 december 2025 tot en met zondag 4 januari 2026.
 • Krokusvakantie: van maandag 16 tot en met zondag 22 februari 2026.

Welke schoolweek is het 2024? ›

Schoolvakanties 2024 - Nederland
Schoolvakanties 2024RegioWeeknummer
Voorjaarsvakantie 2024Zuid7
Meivakantie 2024Heel Nederland18
Zomervakantie 2024Noord30 t/m 35
Zomervakantie 2024Midden29 t/m 34
9 more rows

Wat zijn de schoolvakanties in Duitsland 2024? ›

Schoolvakanties 2024
 • Duitsland: 25 maart tot 6 april > Nordrhein Westfalen / 18 maart tot 28 maart > Niedersachsen.
 • KONINGSDAG: 27 april.
 • HEMELVAARTSDAG: 9 mei.
 • 13 juli tot 25 augustus: Midden // 20 juli tot 1 september: Noord // 6 juli tot 18 augustus: Zuid.

Welke schoolvakanties zijn er? ›

Een aantal vakanties en wanneer deze zijn, zijn landelijk vastgelegd. Dit betreft 1 week meivakantie, 6 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie. De meivakantie vindt in de regel begin mei plaats. De zomervakantie in de maanden juli en augustus en de kerstvakantie van eind december tot begin januari.

Hebben scholen vrij op 26 april? ›

De meeste scholen hebben een week verplichte meivakantie: van 26 april t/m 4 mei 2025. Veel scholen plannen daarnaast een extra week vrij. De geadviseerde data voor de tweede week van de meivakantie is voor alle regio's hetzelfde: 19 april t/m 27 april 2025.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5827

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.